SZTUKUJEMY!

V Zderzenie Sztuk i Kultur SZTUKOWANIE 2011 "Wschód-Zachód"

Wkrótce rusza piąta edycja niepowtarzalnego festiwalu sztuki w Gryfinie. Pokazujemy spektakle, akcje teatralne, działania taneczne i performatywne od zamkniętych kameralnych występów, przez duże produkcje uliczne, po eksperymentalne działania na scenie i w nietypowych przestrzeniach miejskich. Sztukowanie jest jedyną imprezą w Polsce, gdzie każda z edycji ma inną formę i treść.

Głównym wyróżnikiem Sztukowania na polskiej mapie festiwalowej jest zderzenie różnorodnych technik artystycznych z odmiennych kulturowo regionów. Projekt wychodzi "do ludzi" oferując możliwość włączenia się w działania festiwalowe, takie jak Sztukowanie Miasta, gdzie artyści plastycy tworzą obiekty małej architektury czy zdobią budynki plastycznymi obrazami.

W tym roku do Gryfina zjedzie ponad 150 artystów z 8 krajów, oprócz występów na scenie i placu głównym miasta, obejrzeć będzie można II Konkurs Bodypaintingu, wziąć udział w warsztatach makijażu, czy spróbować jednej z wielu aromatycznych Herbat Świata podczas klimatycznego wieczoru w centrum miasta. Wreszcie, jednym z głównych punktów tegorocznego festiwalu będzie duży plener wikliniarski z udziałem ponad 40 uczestników z kilku europejskich krajów.

Edycja 2011 "Wschód-Zachód" to spojrzenie na genezę tworzenia sztuki w różnych obszarach kulturowych na świecie. To zderzenie kultur wschodu i zachodu naszego globu. W ostatnich dekadach sztuka wschodu radykalizuje się jeszcze bardziej niż dotychczas, szczególnie w Azji, która podkreśla swoją niezależność i odrębność od innych kultur. Czyni to propozycje azjatyckie bardzo ciekawymi dla europejczyków.. Zachodnie cywilizacje zaś, pod hasłem jednoczenia społeczeństw doprowadzają do spłaszczenia i wyjałowienia znaczeń kulturowych regionów historycznych. Owa miałkość wynika z zatracania odrębności grup społecznych, uniwersalizacji potrzeb dla regionów, których potrzeby niejednokrotnie różnią się diametralnie. Na tle tej nijakości wyróżniają się artyści niezależni, poszukujący, lub wręcz wracający do korzeni sztuki europejskiej sprzed XX wieku.

Chcemy, w małym mieście, jakim jest Gryfino pokazać owo zderzenie sztuk tak diametralnie różnych, a jednocześnie tak dążących do dialogu między sobą, pokazać siłę odrębności, o którą dziś wcale nie łatwo. W tyglu obu tych kultur znajdują się artyści polscy szukający obecnie inspiracji zarówno za wschodnią jaki i zachodnią granicą naszego kraju.

Ale Sztukowanie to coś więcej niż festiwal, to spotkanie ludzi, którzy przez blisko tydzień przebywają w tym szczególnym miejscu, wymieniając się doświadczeniami i dzieląc się z nami swoją pasją.